مدیریت و گروه بندی مشتریان در نرم افزار CRM آذران وب

 

از آنجایی که نرم افزار CRM مشتری محور است این امکان هست که تمامی اطلاعات هر مشتری در صفحات مشابه به هم موجود باشد. منظور از این صفحات مشابه به هم داشبوردهای مشتریان است که مشاهده دسته بندی نظرات،تماس ها،اضافه کردن جزئیات خاص به مشتریان، گروه بندی آنها و .. از امکانات این بخش می باشد.


بخش گروه بندی های مشتریان مرکز اصلی نرم افزار CRM است. البته در نرم افزار CRM آذران وب این بخش را می توان به صورت دلخواه مدیریت کرد. مثلا به فیلدهای مشتریان رکوردهای جدیدی اضافه کرد یا فرایندهای جدیدی مانند: زمینه جذب مشتری،زمینه فعالیت مشتری،جنیسیت و ..


تمامی قسمت های درج اطلاعات مشتریان در نرم افزار CRM آذران وب از ماژول پیشرفته فرم ساز قدرت می گیرد.