مدیریت و دسته بندی محصولات در نرم افزار CRM آذران وب

 

ثبت فاکتور،پیش فاکتور از لزومات هر CRM است. ثبت ساخت یافته محصولات و خدمات و استفاده از آنها را در آینده راحت خواهد کرد. ایجاد کدهای یکپارچه گارانتی در نرم افزار CRM از این بخش امکان پذیر است.

ایده و تکنیک ثبت محصولات در نرم افزار CRM آذران وب و استفاده از آن در آینده بسیار ساده و در عین حال کاربردی است. از آنجایی که ورود محصولات در نرم افزار CRM تنها جنبه استفاده در پیش فاکتور توسط پرسنل خود شرکت شما را دارد لذا دسته بندی های تو در تو،تصاویر محصولات،گروه بندی های زیاد،اطلاعات جانبی بی استفاده در فاکتور و .. در زمان ورود محصولات به نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری آذران وب حذف شده تا سرعت ورود کالاها افزایش پیدا کند.

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) آذران وب برای تقویت ارتباط با مشتریان شما ساخته شده است،لذا پیچیده کردن فرم ورود اطلاعات به نرم افزار جز افزایش پیچیدگی در ساختار نرم افزار سود دیگری ندارد.

نکته : همین موضوع یکی از برتری های نرم افزار CRM آذران وب نسبت به سایر نرم افزار CRM خارجی و ایرانی است.