گزارش گیری پویا در نرم افزار CRM آذران وب

 

افزایش فروش یکی از اهداف استفاده از CRM است.گزارشات کامل فروش،تماس ها،مشتریان، گزارش از کارهای پرسنل و .. باعث می شود افراد با بررسی گزارشاتی که از CRM دریافت می کند توان بهترین تصمیم گیری را داشته باشند.

افزایش فروش یکی از اهداف استفاده از CRM است.گزارشات کامل فروش، تماس ها، مشتریان، گزارش از کارهای پرسنل و .. باعث می شود افراد با بررسی گزارشاتی که از CRM دریافت می کند توان بهترین تصمیم گیری را داشته باشند.

در زیر به برخی از مثال های کاربردی گزارش گیری در نرم افزار CRM ارائه می شود:

مثال : نمودار فروش شما در نرم افزار CRM نشان می دهد که در آبان ماه بیشترین فروش و تیر ماه کمترین فروش را دارید. از این جمع بندی می توان برای صرف هزینه ها برنامه ریزی کرد.

مثال : نرخ تبدیل سر نخ های فروش به مشتریان شما نشان از موفقیت یک کمپین تبلیغاتی است که می توان آن را ادامه داد.