مدیریت فرایندهای جاری در نرم افزار CRM

 

یکی از امکانات نرم افزار CRMمدیریت کارهای درون شرکت است.حذف تبادلات کاغذی،پیگیری و ثبت رویدادهای جاری،اعلام شرح وظایف کلی ، وظایفی که از جریان کاری به هر یک از پرسنل میرسند و ..

یک تصور اشتباه درباره نرم افزار CRM

بعضا خریداران نرم افزار CRM این تصور را دارند که مدیریت فرایند های پیچیده درون سازمان خود را می توانند با نرم افزار CRM مدیریت کنند. اگر نرم افزار CRM را فقط برای مدیریت فرایندها و چرخه های کاری خود می خواهید نیاز شما نرم افزار BPMS است. ( گوگل کنید!)
فلسفه عبارت " مدیریت ارتباط با مشتری" که در نرم افزار CRM نمود پیدا می کند دقیقا مدیریت انواع روش های ارتباطی با مشتری در تمامی مراحل بازاریابی ،فروش ، خدمات پس از فروش است و مدیریت کارها و یک ویژگی اضافه برای پرسنل فروش ، بازاریابی و پشتیبانی است تا فعالیت های مربوط به مشتری را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.