تعرفه دامنه | قیمت انواع دامنه | قیمت دامنه های جدید

تعرفه ها
نام دامنه (Domain Name) سالیانه ( ریال ) جست و جو و ثبت
.com 750.000 ثبت
.net 1.000.000 ثبت
.org 900.000 ثبت
.biz 950.000 ثبت
.info 900.000 ثبت
.co 2.250.000 ثبت
.ws 700.000 ثبت
.asia 1.100.000 ثبت
.eu 900.000 ثبت
.cc 680.000 ثبت
.me 1.300.000 ثبت
.tv 2.500.000 ثبت
.net فارسی 1.000.000 ثبت
.com فارسی 1.000.000 ثبت
.ir یکساله 140.000 – پنج ساله 300.000 ثبت
.co.ir یکساله 140.000 – پنج ساله 300.000 ثبت
.net.ir یکساله 140.000 – پنج ساله 300.000 ثبت
.org.ir یکساله 140.000 – پنج ساله 300.000 ثبت
.gov.ir یکساله 140.000 – پنج ساله 300.000 ثبت
.sch.ir یکساله 140.000 – پنج ساله 300.000 ثبت
.ac.ir یکساله 140.000 – پنج ساله 300.000 ثبت
.id.ir یکساله 140.000 – پنج ساله 300.000 ثبت
تمامی قیمت ها به ریال می باشد .
تمدید دامنه دو ساله،سه ساله، چهار ساله و پنج ساله به ترتیب دو،سه، چهار و پنج برابر خواهد شد و شامل تخفیف نمی گردد. ( به جز دامنه ir و زیر مجموعه های آن)