ثبت دامنه | خرید دامنه | قیمت دامنه
 

 تعرفه ها
نام دامنه (Domain Name) سالیانه ( ریال ) جست و جو و ثبت
.com  1.500.000 ثبت دامنه
.net 1.860.000 ثبت دامنه
.org 1.870.000 ثبت دامنه
.biz 1.940.000 ثبت دامنه
.info 1.860.000 ثبت دامنه
.co 4.220.000 ثبت دامنه
.ws 1.350.000 ثبت دامنه
.asia 2.700.000 ثبت دامنه
.eu 3.600.000 ثبت دامنه
.cc 3.800.000 ثبت دامنه
.me 3.150.000 ثبت دامنه
.tv 6.200.000 ثبت دامنه
.net فارسی 2.850.000 ثبت دامنه
.com فارسی 2.850.000 ثبت دامنه
.ir یکساله 140.000 – پنج ساله 300.000 ثبت دامنه
.co.ir یکساله 140.000 – پنج ساله 300.000 ثبت دامنه
.net.ir یکساله 140.000 – پنج ساله 300.000 ثبت دامنه
.org.ir یکساله 140.000 – پنج ساله 300.000 ثبت دامنه
.gov.ir یکساله 140.000 – پنج ساله 300.000 ثبت دامنه
.sch.ir یکساله 140.000 – پنج ساله 300.000 ثبت دامنه
.ac.ir یکساله 140.000 – پنج ساله 300.000 ثبت دامنه
.id.ir یکساله 140.000 – پنج ساله 300.000 ثبت دامنه
تمامی قیمت ها به ریال می باشد .
تمدید دامنه دو ساله،سه ساله، چهار ساله و پنج ساله به ترتیب دو،سه، چهار و پنج برابر خواهد شد و شامل تخفیف نمی گردد. ( به جز دامنه ir و زیر مجموعه های آن)