• Special discount for site design

  • azaranweb

Festivals

  • week
  • days
  • Hours
  • Minutes
  • Seconds
 

دامنه های عمومی

دامنه هاي عمومي (gTLD) - ثبت دامنه های ثبت GLTD
نام دامنه توضیحات
.com معروفترين و پر استفاده ترين پسوند براي دامنه هاي سايتهاست.com مخفف Commercial به معناي تجاري است. البته بسياري از سايتهاي همه منظوره نيز از پسوند com استفاده ميکنند.
.net مخفف واژه Network به معني شبكه ميباشد و عموما توسط شركتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي و شبكه هاي اطلاع رساني مورد استفاده قرار مي گيرد.
.org اختصار واژه Organizations به معني سازمان ‌، تشكيلات‌ ميباشد و معمولاْ توسط مؤسسات و سازمانهاي غير انتفاعي كه غالباْ فعاليت غير تجاري (يا حتی تجاری) دارند مورد استفاده قرار مي گيرد.
.co اختصار واژه Company به معني شرکت ‌، تشكيلات‌ ميباشد و معمولاْ توسط بسياري از سايتهاي همه منظوره مورد استفاده قرار مي گيرد. این پسوند قبلاً فقط برای کشور کلمبیا بوده است که طبق قوانین بین المللی از سال 89 قابل ثبت برای عموم میباشد ، که باتوجه به شباهت با پسوند com با استقبال زیادی روبرو گشته است .
.edu مخفف واژه Education به معني آموختن دانش ميباشد؛ و براي مقاصد تعليمي چون پايگاههاي آموزشي به كار ميرود.
.gov اختصار واژه Goverment به معني دولت ميباشد و اين پسوند مربوط به نهادهاي دولتي است.
.biz مخفف Business به معني تجارت ميباشد كه خــاص سايتهاي شغلي - تجارتي به ويژه خدمات مربوط به تجارت الكترونيكي ، ايجاد گشته است .
.int اختصار واژه International به معني بين المللي ميباشد كه حوزه اينترنتي سازمان هاي بين المللي را نشان مي دهند.
.info اختصار واژه Information به معني اطلاعات ميباشد كه در سايت هايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه بنحوي با امر اطلاع رساني در هر موردي، مرتبط مي باشند. انواع اطلاع رساني در رشته هايي مانند علوم، معرفي محصولات، معرفي خدمات و ... اختصاص يافته اند.
.web پسوند سايتهايي كه به مباحث Web مي پردازند.
.name اين اولين نوع پسوندي است كه خاص افراد (اشخاص حقيقي) ايجاد شده است. در حقيقت كليه افرادي كه به هر منظور شخصي مي خواهند براي خودشان Website ايجاد كنند ميتوانند از اين پسوند استفاده کنند.
.ac پسوند دامنه ملی جزاير آسكنشن (Ascention Islands) است. از طرفي براي مراكز ارائه دهنده سرويس است ميباشد به شرطي كه اداره كامپيوتري، اينترنتي؛ بدون هر گونه وابسته اي،نيروها جديدي استخدام نمايد.
نام دامنه توضیحات
.ws پسوند دامنه ملی کشور ساموا (Western Samoa) است ولی بخاطر مشابهت آن با مخفف کلمه (WebSite) مورد توجه فراوان قرار گرفته است و مي تواند هر نوع وب سايتي را در بر گيرد.
.us اين نوع پسوند با آنکه مخصوص دامنه ملی کشور آمريکا است ولی بخاطر مشابهت آن با مخفف کلمه (us) بمعنی (ما) مورد استقبال قرار گرفته است.
.tv اين نوع پسوند با آنکه مخصوص دامنه ملی کشور توالو (Tuvalu)است ولی بخاطر مشابهت آن با مخفف کلمه (Television) مورد توجه شبکه های تلويزيونی و ماهواره ای قرار گرفته است و برای اين منظور نيز مورد استفاده قرار ميگردد.
.museum سايتهاي داراي اين پسوند، مخصوص موزه ها مي باشد.
.aero اين پسوند مختص سايتهاي مرتبط با حمل و نقل هوايي می باشد.
.mil اين پسوند مربوط به سايتهای نظامی است.
.cat اين پسوند براي انجمن هاي فرهنگي، تربيتي و زبان شناختي كتلن (Catalan) در نظر گرفته شده است.
.coop پسوند اختصاص داده شده براي شركت هاي تعاوني مي باشد.
.jobs سايت هاي داراي اين پسوند، منبع اطلاعات انساني براي مديران مي باشد كه قصد استخدام كارمند را دارند.
.mobi كاربرد اين پسوند براي پايگاهاي فروش و سرويس دهي محصولات موبايل مي باشد.
.pro اين پسوند براي سايت هايي كه در حوزه اينترنتي افراد حرفه اي فعاليت مي كنند در نظر گرفته شده است. مانند دانشمندان علم فيزيك، حسابداران، حقوق دانان و ...
.travel اين پسوند مختص شركت ها و سازمان های ارائه دهنده خدمات مسافرتی مي باشد.