• Special discount for site design

  • azaranweb

Festivals

  • week
  • days
  • Hours
  • Minutes
  • Seconds
 

اهداف مدیریت ارتباط با مشتری CRM

اهداف مدیریت ارتباط با مشتری CRM عبارت است از یک استراتژی تجاری به منظور انتخاب بهتر و مفید تر و مدیریت مشتریان برای بهینه کردن و ارتقاء دادن به ارزش سازمان در کوتاه مدت و دراز مدت می باشد.

همچنین از دیگر اهداف مدیریت ارتباط با مشتری سی ار ام،مدیریت روابط با مشتریان است که در آن مشتریان نه فقط به دلیل محصول مورد نیاز بلکه بخاطر اعتماد به روابطشان با عرضه کنندگان محصولات از یک شرکت یا سازمان خرید می کنند.

افزایش درآمد حاصل از فروش،افزایش میزان رضایت مشتری،افزایش میزان موفقیت در ارتباط با مشتری،افزایش سود،بهبود فرایند ارتباط با مشتریان واقعی،ارائه محصولات درست و صحیح به مشتریان،ارائه محصولات صحیح از طریق کانال های معتبر به هر مشتری و صرفه جویی در هزینه های اداری و بازاریابی و فروش از دیگر اهداف مدیریت ارتباط با مشتری CRM می باشد.

مدیریت ارتباط با مشتری CRM یک استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فرایندها و تمامی فعالیت های کسب و کار حول محور مشتری را یکپارچه می سازد،روش بهینه سازی ارتباط با مشتریان مانند مدیریت ارتباط با مشتریان و ارائه خدمات بدون نفص به آنها با استفاده از آخرین تکنولوژی های فناوری اطلاعات و مدل های متفاوت کسب و کار از اهداف بلند مدت مدیریت ارتباط با مشتری CRM می باشد.

مدیریت ارتباط با مشتریسی ار ام یعنی ساخت و حفظ ارتباطات شخصی سازی شده با مشتریان سودآور از طریق ارتباطات و فناوری های روز در بازه های زمانی مشخص.

مدیریت ارتباط با مشتری CRM از سه بخش مشتری،ارتباط و مدیریت تشکیل شده است.

منظور از مشتری مصرف کننده نهایی محصول می باشد که در روابط ارزش آفرین نقش حمایت کننده را داراست،منظور از ارتباط ایجاد مشتری وفادارتر و هدفمند در روابط با مشتری می باشد و مدیریت خلاقیت و رهبری یک کسب و کار و قرار دادن مشتری در مرکز فرایندها و تجربه های موفق و مختلف یک سازمان می باشد.هدف اصلی مدیریت ارتباط با مشتری CRM ایجاد،حفظ و گسترش روابط موفق با مشتریان در زمان های مختلف و استراتژی برای شناسایی،رضایت و حفظ مشتریان و افزایش ارزش بهترین مشتریان و همچنین استفاده از فرایندها و تکنولوژی های صحیح بمنظور شناسایی،انتخاب،توسعه،حفظ و ارائه خدمات بهتر و مفیدتر به مشتریان می باشد.

عوامل موثر در جهت دستیابی به اهداف مدیریت ارتباط با مشتری CRM،رشد درآمد،شناخت فرصت های جدید،کاهش فرصت های از دست رفته،ایجاد وفاداری در مشتری،بهبود ارائه خدمات به مشتریان و کاهش هزینه ها در سازمان می باشد.
بطور کلی اهداف مدیریت ارتباط با مشتری CRM به سه دسته کلی تقسیم می شود که عبارتند از:
هدف اولیه که شامل شناخت و ایجاد فرصت های جدید و صحیح در سازمان،جذب مشتری،کاهش ازدست دادن مشتری و حفظ و نگهداری مشتری و وفادار سازی آن های می باشد.

هدف دوم بهبود تصویر سازمان برای مشتری،بهبود ارائه خدمات به مشتری و کاهش فرصت های از دست رفته می باشد.

هدف سوم و نهایی مدیریت ارتباط با مشتری CRM افزایش سودآوری در دراز مدت،کاهش هزینه ها و کاهش دوباره کاری در بازاریابی می باشد.
براساس نظرات مختلف،مدیریت ارتباط با مشتری CRM نوعی چهارچوب و استراتژی یکپارچه محسوب می شود که در آن سه هدف اصلی که عبارتند از: استفاده از ارتباطات با مشتری برای افزایش درامد،استفاده از اطلاعات یکپارچه شده برای ارائه خدمات بهتر و مفیدتر به مشتری و معرفی فرایندها و راهکارهای سازگار با مشتری.

مزایای نرم افزار CRM